Impressum an Accessibilitéitserklärung

Hei fannt Dir déi komplett rechtlech Informatiounen an Dateschutzreglementer op Monarchie.lu (op franséisch)

 

Accessibilitéitsdeklaratioun

D'Organ "Access42" verflicht sech derzou säi Site accessibel ze gestalten, konform mam Gesetz vum 28. Mee 2019 iwwert d’Accessibilitéit vun den Internetsitten a mobillen Applikatioune vun den Organer aus dem ëffentleche Secteur. Dës Accessibilitéitsdeklaratioun bezitt sech op: kids.monarchie.lu

Wat ass déi digital Accessibilitéit?

D’Zil vun der digitaler Accessibilitéit ass et, datt Persoune mat engem Handicap de Web an déi mobil Applikatioune kënne benotzen.

Konformitéitsstatut

Dëse Site ass deelweis konform mat der europäescher Norm EN 301 549 souwéi mam Generelle Referenzwierk fir d’Verbesserung vun der Web-Accessibilitéit (RGAA) v4.1.2 , dat dës Norm implementéiert, dëst opgrond vun den Elementer, déi heidrënner opgezielt sinn.

Net-accessibelen Inhalt

Déi hei opgelëschten Inhalter sinn aus follgende Grënn net accessibel:

Net Konformitéit

 • Des images de décoration ont une alternative renseignée ;
 • Des composants d’interfaces ont des contrastes insuffisants ;
 • Des liens n'ont pas d’intitulé et/ou pas d’intitulé explicite ;
 • Des fonctionnalités JavaScript ne sont pas compatibles avec les technologies d’assistance (le menu), la gestion du focus n’est pas cohérente ;
 • Des pages font usage de balises à des fins de présentation (par exemple des textes non structurés dans des balises de paragraphes) ;
 • Des pages ont une hiérarchie de titres non pertinente ;
 • Des contenus informatifs sont ignorés par les technologies d’assistance ;
 • Le plan du site n’est pas parfaitement fonctionnel ;
 • Des pages présentent des problèmes dans le parcours de tabulation.

Onverhältnesméisseg Belaaschtung

 • Le changement de langue sur les mots en langue étrangère dans les pages de contenu. Le CMS ne permet pas de les déclarer.

Inhalter, op déi d'Gesetz vum 28. Mee 2019 sech net applizéiert

 • Le lecteur audio (service externe) : l’infobulle permettant de consulter le temps écoulé n’est pas compatible avec les technologies d’assistance ;
 • Le carrousel (service externe) : le changement de langue n’est pas déclaré sur les boutons de contrôle.

Virbereedung vun dëser Accessibilitéitsdeklaratioun

Dës Deklaratioun gouf de(n) 22.9.2023 erstallt. D'Angaben an dëser Deklaratioun sinn exakt a baséieren op enger effektiver Bewäertung vun der Konformitéit vun dësem Site mat den Ufuerderungen, déi am RGAA 4.1.2 fixéiert sinn, wéi eng Evaluatioun vun engem Drëtten "Access42".

Feedback a Kontakt

 • entweeder schrëftlech an engem Dokument oder enger E-Mail
 • oder mëndlech an engem Gespréich oder per Telefon.

Prozedur, déi et erlaabt, d’Anhale vun de Bestëmmunge sécherzestellen

Am Fall, wou d’Äntwert net befriddegend wier, hutt Dir d’Méiglechkeet, den Informatiouns- a Pressedéngscht, dee fir d’Kontroll vun der Accessibilitéit zoustänneg ass, iwwer säin Online-Reklamatiounsformulaire oder d’Ombudspersoun, de Mediateur vum Groussherzogtum Lëtzebuerg, ze informéieren.

Dës Deklaratioun baséiert op der Virlag vum Dokument, dat an der Ausféierungsdecisioun (EU) 2018/1523 definéiert ass. Dës Virlag gehéiert der Europäescher Unioun a gëtt ënner enger "Creative Commons Attribution 4.0 International"-Lizenz verëffentlecht.