Groussherzogleche Palais

De Büro vun de Ministeren

Wann de Staatschef d'Wuert ergräift

De Grand-Duc interesséiert sech ganz vill fir d’Liewe vun de Lëtzebuerger. A senge Riede kann hien déi Saachen ausdrécken, déi him besonnesch um Häerz leien: d’Toleranz, de Respekt, d’Dignitéit an d’Solidaritéit. An natierlech de Respekt vun der Natur.

Vläicht hues du de Grand-Duc jo och schonn op der Tëlee gesinn? A senger Chrëscht-Usprooch, déi ëmmer op Hellegowend gewise gëtt, zitt de Grand-Duc e Bilan vum ganze Joer. Hie schwätzt iwwert déi national an international Gedanken, déi d’Leit dee Moment beschäftegen an ënnersträicht wéi wichteg et ass, datt mir all zoueneen halen a solidaresch sinn.

Op Nationalfeierdag riicht de Grand-Duc sech och un d’Lëtzebuerger. A besonnesch schwéieren Zäiten, wéi wärend der COVID-19-Pandemie, kann de Grand-Duc sech och un d’Bevëlkerung riichte fir hir Courage ze maachen. 

Fotoe vum Büro vun de Ministeren

Vergiess net, och déi aner Zeenen duerchzesichen, fir nach méi iwwer d’Monarchie, déi groussherzoglech Famill an déi Mënschen, déi dagdeeglech do schaffen, gewuer ze ginn.

Du hues deng Entdeckungstour ofgeschloss!

Maach mat beim Quiz